Products Download Order Support Site Map
contact us: info@widisoft.com
MP3 to MIDI converter mp3 to midi, wave to MIDI

Bij het verkopen van onze programma's wordt het try and buy methode toegepast, daarmee bedoelend dat de sample versie gratis wordt aangeboden. Let op dat de sample versie niet volledig is, en om deze beperkingen te kunnen verwijderen moet je de aanmeldingecode invoeren. De aanmeldingscode wordt uitgegegeven nadat je het programma hebt aangeschaft. We verzoeken je de sample versie goed te evalueren voordat je volledige programma gaat kopen. De aanschaffingskosten zijn niet te vergoeden. Voor meer infromatie over WIDISOFT producten ga naar de Engelse of Russische voorpagina's.

Onze programma's zijn van overal te verhandelen. Indien je onze handelsbemiddelaar wil worden dan meld je je aan via info@widisoft.com, in het Engels of Russisch a.u.b.

WIDI Recognition System     Downloaden   Bestellen

Heb je wel eens geprobeerd een begeleiding of muziek aan je liefste liedjes te passen? Dan weet je wel hoe ingewikkeld en omslachtig het kan zijn.
Wij hebben ons WIDI Recognition System ontwikkeld om je hulp ermee te verlenen. Met ons WIDI kan je je opnames erkennen en bewerken (Wave, MP3, CD-Track of andere formaat) zodat ze MIDI files of opgenomen muzikale stukken worden. Met WIDI bewerk je zowel single-stem stukken als complexe polyfone composities. De verkregen files beantwoorden naar de MIDI standaard, en kunnen dus worden geopend en bewerkt in alle mogelijke noot verwerkers.
De professionele editie van WIDI houdt het TrueTone MIDI Editor in, speciaal ontwikkeld voor de verdere verbetering van erkenningsresultaten op de snelste en simpelste wijze.

Samples erkenning gemaakt met WIDI Recognition System:
Music of the Andes    Ladov Music Cabinet

WIDI Audio naar MIDI Plugin
VST voor Windows Downloaden   Bestellen  
VST voor MacOS X Downloaden   Bestellen  
AU voor MacOS X Downloaden   Bestellen  

Erkenning van muziek files door de plug-in gebeurt real-time. De signaal spectra en de noten worden getoond in het kader van de plug-in. Deze plug-in is eveneens in staat tot het tonen van erkende akkorden weergegeven in het absolute systeem. De aanpassende erkenningsparameters dienen om de erkenningskwaliteit te verhogen. De plug-in ondersteunt aantal MIDI output methodes, o.m. het opnemen van MIDI files.

Attentie! WIDI Audio Naar MIDI plug-in is geen zelfstandig programma maar vereist een VST of AU host programma erbij.


Able MIDI Editor     Downloaden    Bestellen

Able MIDI Editor is een sterke maar goedkope Piano-roll MIDI Editor voor Windows. Naast de algemene basisfuncties is de Able MIDI Editor voorzien met speciale opties zoals de capaciteit extra noten toe te voegen of verwijderen, het aanpassen van de toonhoogte en duurtijd, en het afspelen van verwerkte MIDI's. Met zijn Tapping Tool verleent De Editor hulp bij de handmatige of op het gehoor rangschikking van bar-lijnen. Onze Editor is een effectieve oplossing voor bewerking van MIDI tracks. De componenten van Able MIDI editor zijn geschikt voor het bewerken van alleenstaande noten en willekeurige muzikale samenstellingen.


Over WIDISOFT

WIDISOFT specialiseert zich in de software ontwikkeling voor de klank en muziekverwerking. Wij richten ons voornamelijk op het maken van algoritmes voor de analyse van muziek gegevens. Heb je interesse om onze dealer te worden? Dan breng je ons daarover op de hoogte via info@widisoft.com, in het Engels of Russisch a.u.b.


Wat betekent Muziek Erkenning of mp3 naar MIDI?

Wave, mp3 en MIDI zijn de gebruikelijkste formaten om het muziek te bewerken en op te slaan. Dit is waarom de vraag 'hoe ik een formaat tot een ander kan bewerken?' zo vaak opkomt. Hier vatten wij kort het verschil samen tussen Wave, MP3 en MIDI.

Wave is de simpelste manier om muziek files te bewerken waarbij het geluidsdruk op de microfoon om zeker tijdstip wordt opgenomen. Alle klanken zijn mogelijk op te nemen als golf files, toch bij een golf opname blijft de kans tot wijzigen van componenten erg klein, en de golf zelf neemt veel ruimte in beslag. MP3 is niets anders dan een gecomprimeerde golf. Ze vraagt om minder spatie maar het separeren en aparte bewerking van componenten is steeds onmogelijk.

In tegenstelling, MIDI opbergt muzikale klanken alleen. MIDI is een command systeem waarbij de informatie over een noot, het instrument en mogelijke wijzigingen, het duur van druk e t.c. kan worden getroffen. Dit soort opnames zijn makkelijk te corrigeren en hebben minder ruimte nodig dan een golf. Voor verdere MIDI suggesties ga naar Wat is MIDI pagina (in het Engels).

Het verschil tussen Wave and MIDI lijkt op het verschil tussen een getypte tekst en zijn beeld. Het is makkelijk om een beeld van een tekst te maken maar de omgekeerde procedure blijkt veel moeilijker en meer onzeker te worden. Bij voorbeeld, helemaal fouteloze automatische erkenning van handschrift is tot nu toe onmogelijk.

We werken met algoritmen voor verwerking van muziek opnames en automatische herstelling van notenschrift voor een muzikale stuk.

in english | downloaden | samples | bestellen mp3 to midi, wave to MIDI